Betongindustri
BI Dry
BI Dry
Välkommen till BI Dry

Betongindustri lanserar BI Dry 2

- andra generationens prognostiseringsverktyg

Ni som besökte Träffpunkt Betong i Stockholm den 15 september 2014 fick kanske chansen att se en presentation av vårt nya fuktprognostiseringsverktyg BI Dry 2.

Sedan dess har programmet utvärderats av kunder och välrenommerade konsulter i branschen och omdömena vi fått är över förväntan!

BI Dry 2 används för att prognosticera uttorkningsförlopp i betongkonstruktioner och underlättar vid val av lämplig produkt ur vårt särskilda sortiment med självuttorkande funktionsbetonger.

BI Dry 2 har helt ny funktionalitet såsom möjlighet att räkna på flera våningsplan, jämföra prognoser sinsemellan och inte minst uppdaterade materialdata. Vidare finns en helt ny rapportgenerator som skapar en flersidig rapport där resultat från flera olika beräkningar kan presenteras.

Vi tar hand om betongfukten

BI Dry 2 förstärker ytterligare vårt unika koncept där vi tar ett helhetsgrepp på fuktproblematiken. Förutom att licensiera prognosticeringsverktyget för användning utan kostnad kan vi i samråd med entreprenören stå till tjänst med förslag till arbetsberedning som omfattar val av betong, aktiviteter som täckning och uppvärmning med hänsyn taget till andra faktorer som påverkar uttorkningen.

Baserat på tidplanen för gjutningar samt applicering av mattor och andra tätskikt levererar vi lämplig produkt för att säkerställa att uttorkningen följer den uppsatta tidplanen. Med rätt betong undviks förseningar på grund av för höga fuktnivåer i konstruktionen då ytskikten monteras. Vårt åtagande slutar dock inte där.

Mätning och dokumentation

Vårt åtagande enligt BI Dry konceptet kan om så önskas också omfatta mätning och dokumentation av uttorkningsförloppet. Vi har tekniska säljare med lång erfarenhet, interna fuktexperter och tillhandahåller auktoriserade fuktkontrollanter. Vi har dessutom utrustning för övervakning av uttorkningsförloppet i realtid. Detta säkerställer att uttorkningen följer plan och möjliggör åtgärder i ett tidigt skede i det fall uttorkningen på grund av yttre omständigheter avviker från den planerade. Vidare undviks kostsamma fuktskador genom att den prognosticerade uttorkningen verifieras före golvläggning.

Prova BI Dry 2 redan idag!

Logga in på webbportalen för att hämta BI Dry 2. Har du inget användarkonto kan du skapa ett här.