Teknik & Provning

Beställning av provning
Provning av hårdnad betong

Uppgifter om beställare
Provkroppar och provningsmetod
mm
Uppgifter om provtagning
Uppgifter om betong
mm
mm
%
%
mm
kg/m3
kg/m3
% av vikt
% av vikt
Redovisning av resultat

Övriga noteringar
Robotfilter
Betongindustri AB
Box 47 312
100 74 Stockholm
Telefon: 08-625 62 00
Teknik & Provning Stockholm
Hammarby Allé 14
120 32 Stockholm
Telefon: 08-625 62 21
Teknik & Provning Linköping
Regelgatan 7
589 41 Linköping
Telefon: 070-607 58 18