Betongindustri
BI Dry
BI Dry
BI Dry, koncept för fuktsäkert betongbyggande

Nu lanserar Betongindustri konceptet BI Dry för fuktsäkert betongbyggande. BI Dry innebär att vi tar kontroll över fukten i betongen med hjälp av:

  • ett nyutvecklat uttorkningsprogram med säkra prognoser för våra betonger i alla typer av konstruktioner
  • utprovade och tillförlitliga produkter – TorkBI – testade i de flesta miljöer
  • våra auktoriserade fuktkontrollanter utför och dokumenterar alla mätningar
Lämna helt enkelt över ansvaret för betongfukten till oss!

Vårt helhetskoncept – din trygghet:

Samråd
Betongindustri samråder med entreprenören så snart tidplanen för gjutningar och applicering av mattor och andra tätskikt är fastlagd. Vi levererar sedan information om betongval, täckning, uppvärmning och andra faktorer som påverkar uttorkningen. Därefter behöver entreprenören inte tänka på betongfukten.

BI Dry-prognos
I BI Dry ingår ett helt nytt datorprogram som beräknar uttorkningstiden för alla platsgjutna konstruktioner. Programmet tar hänsyn till temperaturförloppet i betongen, t ex inverkan av golvvärme, hydratiseringsvärme och olika täckningar av konstruktionen. BI Dry prognostiserar även konstruktionens hållfasthetsutveckling.

Leverans av TorkBI
Nu har vi kalibrerat våra TorkBIprodukter – använda under lång tid i de flesta miljöer – mot BI Dryprogrammet i en omfattande laboratorieundersökning på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vi har också jämfört tidigare utförda och dokumenterade mätningar från verkligheten med BI Dry-prognoserna.

Mätning och dokumentation
Vårt ansvar upphör först när mätning av fukt i konstruktionen är slutförd, dokumenterad och kraven är uppfyllda. Vi tillhandahåller auktoriserade fuktkontrollanter på alla orter där vi är verksamma.